Opholdssted for voksne i Mariager

soveværelse

Bostedet i Mariager henvender sig til voksne med en svag til lettere udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser og lignende tilstande. Selvom bostedet ligger i Mariager, modtager stedet beboere fra hele landet, og modtager særligt mange beboere fra Hobro, Viborg og Randers. Bostedet henvender sig kun til voksne med behov for et midlertidigt hjem. Beboerne har brug for ekstra støtte og struktur i deres hverdag. Gennem pædagogisk støtte og omsorg, sørger medarbejderne for at beboerne får den støtte i hverdagen som de har brug for. Bostedet henvender sig primært til voksne, der af den ene eller anden grund i en periode af deres liv ikke er i stand til at bo alene og uden opsyn. Her sørger de tilknyttede pædagoger for at drage støtte og omsorg, samtidig med at beboerne får privatliv og får lov til at leve deres eget liv.

Hvem bor på bostederne?

Bostedet henvender sig som sagt til voksne med forskelligartede problemer der gør, at de i en periode ikke er i stand til at bo alene og helt uden opsyn. Beboerne kan f.eks. være svagt begavede eller lide af ADHD. Alle beboere fungerer enten ikke intellektuelt, følelsesmæssigt eller socialt på samme niveau som deres jævnaldrene og har derfor brug for ekstra støtte i deres hverdag. Uanset hvilke former for problemer den enkelte beboer har, er medarbejderne klar til at hjælpe beboeren bedst muligt gennem dagligdagen. Bostedet modtager dog ikke beboere med stærke psykiske eller fysiske handicap eller beboere som har brug for hjælp til at komme op og komme i tøjet om morgenen og i weekenderne. Derfor skal beboerne være selvhjulpne til en vis grænse. Bostedet modtager heller ikke voldelige personer, aktive misbrugere eller aktive kriminelle.

Dagligdagen på et opholdssted

Dagligdagen på opholdsstedet forsøges at gøres så normalt som muligt. Den enkelte beboer skal føle sig hjemme og være tilpas. Det betyder at den enkelte beboer har mulighed for i høj grad at påvirke deres dagligdag. Mange beboere får lagt en plan for deres dagligdag i samarbejde med personalet. Det er vigtigt med struktur og orden. Ofte skabes der sociale sammenhænge mellem de enkelte beboere og derfor er socialt samvær med de andre beboere vigtigt. Beboere kan f.eks. være fælles om at lave mad. Der bliver også arrangeret andre arrangementer, hvor beboerne har mulighed for at skabe social kontakt. Her er personalet altid til stede, da nogle beboere kan have svært ved sådanne sociale situationer. Det er dog vigtigt at beboerne lærer at begå sig socialt, og derfor sørger bostedet for at lægge vægt på dette. Derudover får beboeren ansvar for forskellige rengøringsopgaver. Det er ikke et hotelophold, og derfor er det vigtigt at give den enkelte beboer ansvar for deres egen tilværelse. Opgaverne koordineres efter hvad den enkelte beboer magter, men pædagogerne forsøger også til en vis grad at udfordre den enkelte beboer og på den måde udvikle den enkelte beboer. Dette skulle gerne forberede den enkelte beboer til et liv på egne ben i egen lejlighed uden for bostedet i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *